? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, November 13, 2009

TUGASAN 3 : LAPORAN PEMBENTANGAN KOLOKIUM

PEMBENTANGAN 1

TAJUK PEMBENTANGAN:
Meningkatkan Penguasaan Huruf Hijaiyyah Dengan Menggunakan Pendekatan Talaqqi (Berhadapan Dengan Guru) Bagi Pelajar Bermasalah Pendengaran Tingkatan Lima Smpk Vokasional Shah Alam (P)

OLEH:
Nor Afsah Binti Md. Noor, Asparila Binti Che Mat dan Nawal Binti Samsudin

PENYATAAN MASALAH
Kajian ini dijalankan kerana terdapat sebilangan besar pelajar tingkatan lima tidak dapat mengenal huruf hijaiyyah dengan baik. pendekatan talaqqi diperkenalkan untuk membolehkan murid mengenal huruf hijaiyyah seterusnya menguasai pmbacaan dan penulisan jawi. Pengkaji akan dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh setiap pelajar dan tahap pelajar mengikut kumpulan masing-masing. Pendekatan ini juga membolehkan pengkaji memberi tumpuan atau fokus yang lebih terhadap seseorang pelajar.PEMBENTANGAN 2

TAJUK PEMBENTANGAN:
MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM PENILAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) MELALUI KAEDAH PENULISAN

OLEH:
Tengku Mohd Hamdan Bin Tengku Ibrahim & Anis Firdaus Bin Abd Majid

PENYATAAN MASALAH
Kajian ini dijalankan adalah untuk mencari kaedah yang boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan perkara-perkara asas Fardhu Ain di kalangan pelajar dan kaedah yang mampu membantu pelajar untuk mengamalkan perkara-perkara asas Fardhu Ain tersebut dalam kehidupan.

0 comments: