? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Monday, October 26, 2009

TUGASAN KELAS : 10 SEBAB MENGAPA GURU PERLU MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN?

1. MEMBENTUK KERJA BERKUALITI - Dengan melakukan kajian, kualiti kerja dapat ditingkatkan dengan membaiki kelemahan yang wujud.

2. MENINGKATKAN PRODUKTIVITI - Meningkatkan pengetahuan dengan menyerlahkan kewibawaan dan kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran.

3. MEMPELBAGAIKAN KAEDAH MENGAJAR - Hasil kajian akan dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik selari dengan keperluan dan akan membuahkan hasil yang hebat.

4. MEMANTAPKAN KOMUNIKASI DAN INTERAKSI - Hasil kajian membantu guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan berkesan serta menyampai isi pengajaran dengan cara yang terbaik.

5. MEMBINA KEYAKINAN GURU - Dengan mengetahui punca-punca kelemahan yang wujud hasil dari kajian guru dapat meningkat keyakinan diri dengan mengatasi kelamahan tersebut.

6. SUMBER PENGAJARAN - Hasil kajian diharapkan dapat menyediakan sumber ilmu dan maklumat berkaitan pengajaran dan pembelajaran.

7. MEMBENTUK MATLAMAT JITU - Setiap kajian akan menetapkan metlamat kajian selari dengan matlamat pengajaran. oleh itu, guru akan lebih jelas dengan sesuatu tindakan di kelas.

8. MEMBAIKI TINGKAHLAKU GURU - Hasil kajian akan membetulkan tindakan guru agar mengikut arus keperluan pengajaran dan pembelajaran.

9. SALURAN KREATIF - Dengan melaksanakan kajian, guru akan lebih kreatif dalam kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.

10. MEMBENTUK KARISMA POSITIF - Dengan sesuatu kajian yang dilaksanakan akan membentuk kredibiliti dan penampilan yang mampan dihati setiap pendidik.

p/s : Sumber di atas adalah idea penulis, sebarang komen dan penambaikan dialu-alukan.