? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Thursday, November 19, 2009

AKTIVITI 6: KEKUATAN PENGAJARAN SAINS DAN PERDAGANGAN

PERDAGANGAN

• Guru boleh mengadakan pelbagai aktiviti mengikut kesesuaian topik
• Guru boleh menggunakan bahan maujud yang senang didapati sebagai contoh bahan bantu mengajar
• Kandungan matapelajaran Perdagangan boleh diaplikasikan dalam kehidupan (usahawan yang berjaya)
• Pelajar dapat melihat realiti keadaan di sekeliling melalui subjek Perdagangan
• Pelajar dapat belajar melalui pengalaman dan juga aktiviti seharian


SAINS

• Pelajar sentiasa berhadapan dengan sains dalam kehidupan seharian.
• Guru boleh memberi contoh / menunjukkan aplikasi sains dalam kehidupan seharian.
• Pendekatan kaedah pengajaran menggunakan bahan maujud dapat meningkatkan minat dan sifat ingin tahu pelajar.
• Guru juga boleh menggunakan aktiviti berpusatkan pelajar seperti aktiviti dalam kumpulan, menjalankan ujikaji (eksperimen), simulasi, main peranan, lakonan, perbincangan, dsb dalam proses PnP; menjadikan pelajar lebih mudah memahami topik pengajaran. Ini juga dapat meningkatkan minat pelajar.
• Guru menyediakan aktiviti yang mementingkan penglibatan pelajar secara aktif dalam proses P&P.
• Guru menyediakan pengajaran berdasarkan pengalaman pelajar dalam kehidupan.

0 comments: